1396/2/19 2081

لیست عناوین سخنرانی های ۵۷ امین کنگره علمی انجمن دندانپزشکی ایران

لیست سخنرانی های ۵۷ امین کنگره علمی انجمن دندانپزشکی ایران


لیست سخنرانی های ۵۷ امین کنگره علمی انجمن دندانپزشکی ایران:

1. دکتر علیرضا ابریشم چیان
مواد زیست فعال جدید در دندانپزشکی ترمیمی
عنوان لاتین: Dentistry Restorative in Materials Bioactive New
پانل: مواد دندانی

2. دکتر سولماز  اسکندریون
مواد جدید برای رستوریشن های CAM/CAD، نانو سرامیک ها
عنوان لاتین: Novel Material for CAD/CAM Restorations; NanoCeramics
پانل: دندانی مواد های تازه

3. دکتر احسان اثنی عشری
نسل جدید ابزار های آماده سازی کانال با قابلیت تطابق با کانال
عنوان لاتین: New Generation of Instruments with the Ability to Adapt to the Channel
پانل: اندودنتیکس
 
4. دکتر مهناز ارشد
توانبخشی گام به گام بیمار کامال بی دندان با ایمپلنت ها (روش جراحی و پروتز)
عنوان لاتین: (Step by Step Implant-Supported Rehabilitation of an Edentate patient (Surgical & Prosthesis Procedure
پانل: ایمپلنتولوژی جنبه های پروتزی

5. فرزین دکتر اصالنی
مقایسه استحکام باند براکت به مینای اچ شده و نشده، تحت شرایط خشک و مرطوب با استفاده از گالس آینومر فوجی LC ارتو
عنوان لاتین: Comparison of Bracket Bond Strength to Etched and Unetched Enamel under Dry and Wet Conditions Using Fuji Ortho LC Glass-ionomer
پانل: ارتودنتیکس
 
6. دکتر محسن امین سبحانی
اندودانتیکس،CBCT وکلیشه های رادیوگرافی
عنوان لاتین: Endodontics CBCT and Conventional rays-X 
پانل: اندودنتیکس
 
7. دکتر احسان آزما
دارو درمانی موضعی برای بیماری های مخاط دهان
عنوان لاتین: Diseases Mucosal Oral for Therapy Drug Local
پانل: پاتواوژی و بیماریهای دهان

8. دکتر ابوالفضل باقری
جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی پالپ دندان و بررسی تمایز آنها به سلول های استخوان ساز و چربی ساز
عنوان لاتین: Isolating Mesenchymal Stem Cells of Dental Pulp and Evaluating Their Differentiation into Osteoblasts and Adipose Cells
پانل: پاتواوژی و بیماریهای دهان
 
9. دکتر کمال الدین بالغی مبین
تراش ایده آل دندان در طرح درمان و نیرهای پرسلنی ارتودنتیکس
عنوان لاتین: Ideal Tooth Preparation in Porcelain Veneer Treatment Plan
پانل: دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی 
 
10. دکتر  محمد بهناز
مدیریت ارتوپدی و ارتودنسی در بیماران III Cl
عنوان لاتین: Orthopedic & Orthodontic Management of Cl III Patients
پانل: ارتودنتیکس
 
11. دکتر مهرداد بیات
استفاده از تکنولوژی اتو فلورسانس در تشخیص سرطان های دهان
عنوان لاتین: The Use of Auto Fluorescence Technology in the Detection of Oral Cancer
پانل: پاتواوژی و بیماریهای دهان

12. دکتر ایمان پریسای
مروری بر درمان پالپ زنده در دندانهای شیری 
عنوان لاتین:  A Review on Vital Pulp Therapy in Primary Teeth
پانل: دندانپزشکی اطفال

13. دکتر آرزو پزشکفر
پری ایمپلنتایتیس ناشی از سمان
عنوان لاتین: Cement  Induced Periimplantitis  
پانل: ایمپلنتولوژی جنبه های جراحی و پروتزی

14. دکتر فرنوش تقوی دامغانی
مدیفیکاسیون در تکنیک های نوآورانه قالبگیری ایمپلنت
عنوان لاتین: Innovative Dental Implant Impression Techniques Modifications
پانل: ایمپلنتولوژی جنبه های پروتزی

15. دکتر شیوا جعفرنیا
خواص مکانیکی، عمق کیور و انقباض ناشی از پلیمریزاسیون در الیاف کوتاه کامپوزیت تقویت شده
عنوان لاتین: Mechanical Properties, Depth of Cure and Polymerization Shrinkage in the Short Fiber Reinforced Composite
پانل: مواد دندانی
 
16. دکتر شهریار جاللیان
ارزیابی مقایسه ای استحکام شکست پوشش کاسپ با کامپوزیت در مقابل مینای پشتیبانی نشده تقویت شده با کامپوزیت در ترمیم دندان های خلفی
عنوان لاتین: Comparative Evaluation of Fracture Strength of Composite Cusp Coverage vs. Unsupported Enamel Reinforced with Composite in Posterior Teeth Restorations
پانل: دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی

17. دکتر عزت اله جلالیان
علل شکست و نیرهای سرامیکی
عنوان لاتین: Failure Veneer Laminate of Causes
پانل: دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی

18. دکتر
عبدالرضا جمیلیان 
درمان مال اکلوژن های کلاس III مرزی: جراحی در مقابل ارتودنسی
عنوان لاتین: Treatment of Borderline Class III Malocclusion: Surgery Vs. Orthodontics
پانل: ارتودنتیکس

19. دکتر فاطمه جهانی مقدم
کراون های استنلس استیل: موارد مصرف، مزایا و محدودیت های بالینی
Stainless Steel Crowns: Indications, Advantages & Clinical limitations
پانل: دندانپزشکی اطفال
 
20. دکتر حسین حصاری
شیوع مال اکلوژن های اسکلودرمال قابل پیشگیری در کودکان 11-9 ساله در تهران
Prevalence of Preventable Skeletodental Malocclusions among 9-11 year-old Children in Tehran
پانل: سلامت دهان 
 
21. دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال در تشخیص پوسیدگیهای ثانویه در دندانهای قدامی
عنوان لاتین: In Vivo Diagnostic Accuracy of Digital Radiography in the Detection of Secondary Caries in Anterior Teeth
پانل: رادیولوژی دهان و فک و صورت

22. دکتر سیده مهسا خادمی قهرودی
استفاده از CBCT در اندودنتیکس
عنوان لاتین: The Use of CBCT in Endodontics
پانل: رادیولوژی دهان و فک و صورت
 
23. دکتر علی دهقانی ناژوانی
بررسی اثر ضد سرطان چهار گیاه سنتی دارویی روی رزده سلولی کارسینوم دهانی سلول سنگفرشی
عنوان لاتین: Evaluation of Anticancer Effect of Four Traditional Medicinal Plants on Oral Squamous Cell Carcinoma
پانل: پاتواوژی و بیماریهای دهان
 
24. دکتر هاله ذکایی
تازه ها در اصول تجویز منطقی دارو در مدیریت دردهای مزمن دهانی صورتی
عنوان لاتین: Advancement in Principles of Rational of Drug Prescription for Chronic Orofacial Pain Management
پانل: پاتواوژی و بیماریهای دهان
 
25. دکتر سمیه ذیقمی
مروری بر اباتمنت های ایمپلنت های زیرکونیا
عنوان لاتین: A Review on Zirconia Implant Abutments
پانل: ایمپلنتولوژی
 
26. دکتر صالح رجائیان
اندو یا ایمپلنت؟
?Failing Root Canal Treatment; Implant or Non-surgical Re-treatment or Surgical Re-treatment
پانل: اندودنتیکس
 
27. دکتر محمد ابراهیم رحمانی
اهمیت لثه چسبنده
عنوان لاتین: The Importance of Keratinized Gingiva 
پانل: جراحی- پریودنتیکس

28. دکتر
ساسان رسائی پور
اثر طراحی گردن ایمپلنت و اتصال ایمپلنت-اباتمنت بر تحلیل استخوان کرستال
عنوان لاتین: The Effects of Implant Neck Design and Implantabutment Connection on Crestal Bone Loss
پانل: ایمپلنتولوژی
 
29. دکتر بابک زندی
تکنیک های هیبرید با حرکات روتاری و رسیپروکال
عنوان لاتین: Hybrid Technique with Rotary & Reciprocating Movements
پانل: اندودنتیکس

30. دکتر کیوان ساعتی
چگونه از تکنیک Layering در ونیرهای کامپوزیتی استفاده کنیم؟
عنوان لاتین: ?How to Use Layering Technique in Composite Veneer
پانل: دانپزشکی زیبایی و ترمیمی

31. دکتر مسعود سیفی
اثربخشی پیچ دوقلوی سیفی در کاهش مدت زمان درمان ارتودنسی برای دندان های نهفته
عنوان لاتین: Effectiveness of Seifi Twin Screws in Reducing Orthodontic Treatment Duration for the Impacted Teeth
پانل: ارتودنتیکس

32. دکتر شیوا شجاعیان
چالشها در ضد عفونی سازی برای بازسازی اندودنتیکس
عنوان لاتین: Challenge in Disinfection for Regeneration Endodontics 
پانل: اندودنتیکس
 
33. دکتر شروان شعاعی
سرطان دهان و شکافهای دهانی
عنوان لاتین: Oral Cancer and Oral Clefts
پنل: سلامت دهان
 
34. دکتر الناز شفیق
لومینیرز یا ونیرهای پرسلنی معمول؟
عنوان لاتین: ?Lumineers or Regular Porcelain Dental Veneers
پانل: دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی
 
35. دکتر مریم شیرازی
تجزیه و تحلیل سفالومتریک راه های هوایی فوقانی در بزرگساالن با مال آکلوژن کلاس I
عنوان لاتین: Cephalometric Analysis of Upper Airways in Adult Individual with Class I Malocclusion
پانل: ارتودنتیکس

36. دکتر مهسا صحرا نشین سامانی
تعویض ترمیم ها: معیارهای تصمیم گیری و توصیه های بالینی
عنوان لاتین: Replacement of Restorations: Criteria for DecisionMaking and Clinical Recommendations
پانل: دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی
 
37. دکتر مهدی صدفی
بازسازی پروتزی پیشرفته در دندانپزشکی ایمپلنت
عنوان لاتین: Advanced Prosthetic Reconstructions in Implant Dentistry
پانل: ایمپلنتولوژی جنبه های جراحی و پروتزی
 
38. دکتر صدیقی مهرناز شمامی
اسپلینت ریج آلوئوالر: تکنیک، موارد استفاده و منع مصرف و عوارض
عنوان لاتین: Alveolar Ridge Splitting: Technique, Indication, Contraindications and Complication
پانل: ایمپلنتولوژی جنبه های جراحی و پروتزی
 
39. دکتر صفار عاطفه شاهرودی 
بررسی اثر انوع مختلف درمان توسعه پاالتال در ابعاد کام و استرس استخوان آلوئول دندان تکیه گاه
عنوان لاتین: Evaluating the Effect of Different Type of Palatal Expansion Treatment on Palatal Dimension and the Alveolar Bone Stress of the Anchor Teeth
پانل: ارتودنتیکس 

40. دکتر فرهاد طباطبائیان
رنگ در رستوریشن های زیرکونیا
عنوان لاتین: Color in Full Zirconia Restorations
پانل: پروستودنتیکس

41. دکتر سلدا عباسیان
ضایعات شایع زبان
عنوان لاتین: The Common Lesion of Tongue
پانل: پاتواوژی و بیماریهای دهان
 
42. دکتر علی کامیار عبدالعالی
قرار دهی فوری ایمپلنت در منطقه زیبایی: فرصت یا سهل انگاری
عنوان لاتین: Immediate Implant Placement in Aesthetic Zone: Opportunity or Pitfall
پانل: ایمپلنتولوژی جنبه های جراحی و پروتزی

43. دکتر شهرام عظیمی
مروری بر تازه های صنعت و علم فایل های چرخشی
عنوان لاتین: A Review of the Latest Science and Industry on Rotary Files
پانل: اندودنتیکس

44. دکتر زهرا غنچه 
CBCT در اندودنتیکس: مروری برای عملکرد بالینی روزانه
عنوان لاتین: Cone Beam Computed Tomography in Endodontics: A Review for Daily Clinical Practice
پانل: رادیولوژی دهان و فک و صورت

45. دکتر هادی قاسمی
ملزومات سیستم اطلاعاتی سلامت دهان و دندان
عنوان لاتین: Requirements for an Oral Health Information System
پانل: سالمت دهان
 
46. دکتر صفورا قدسی
آیا انتخاب سیستم ایمپلنت بر موفقیت یا شکست درمان تاثیرگزار است؟
عنوان لاتین: ?Do Implant System Selection Affects Success or Failure of Treatment
پانل: ایمپلنتولوژی 

47. دکتر مهرسیما قوامی الهیجی
تاثیر عوامل ضد حساسیت عاجی بر سیستم های ادهزیو
عنوان لاتین: The Effect of Dentine Desensitizing Agents on the Adhesive Systems
پانل: مواد دندانی
 
48. دکتر محمدرضا کریمی
حفظ ساکت دندان: بلی یا خیر؟
عنوان لاتین: ?Socket Preservation: Yes or No
پانل: ملاحظات زیبایی و جراحی در ایمپلنت
 
49. دکتر سارا کوشا
تاثیر آلودگی خون، بزاق کلرهگزیدین و فلوراید روی تورک معکوس ایمپلنتهای bone level
عنوان لاتین: Effects of Blood Contamination, Saliva, Chlorhexidine and Fluoride on Reverse Torque of Bone Level Implants
پانل: ایمپلنتولوژی، جنبه های پروتزی
 
50. دکتر نیلوفر کیانوش راد
مدیریت پوسیدگی: عامل کلیدی در دندانپزشکی
عنوان لاتین: Caries Management: The Key Factor in Dentistry
پانل: سلامت دهان
 
51. دکتر امیرعباس مشاری
یک تکنیک جدید برای مدیریت کانال های ریشه به شدت کلسیفیه
عنوان لاتین: A Novel Technique to Manage Severely Calcified Root Canals
پانل: اندودنتیکس
 
52. دکتر حمیدرضا محاسنی اقدم
ملاحظات جراحی در درمان ایمپلنت در خلف فک بالا
عنوان لاتین: Surgical Consideration in Implant Treatments in Posterior Maxilla
پانل: ایمپلنتولوژی جنبه های جراحی و پروتزی
 
53. دکتر منیژه محمدیان
بررسی سیلیکا ایروژل به عنوان یک حامل داروئی در دندانپزشکی
عنوان لاتین: Evaluation of Silica Aerogel as a Drug Carrier in Dentistry
پانل: مواد دندانی

54. دکتر فاطمه محمدیان
بررسی پیامدهای علل عمودی شکستگی ریشه و تشخیص آن
عنوان لاتین: (Evaluation of Iatrogenic Etiology of Vertical Root Fracture and its Diagnosis (a Literature Review
پانل: اندودنتیکس

55. دکتر حمید محمود هاشمی
آیا قدام فک پایین محل امنی برای ایمپلنت است؟ 
عنوان لاتین: Is Anterior Mandible Safe for Implant
پانل: ملاحظات زیبایی و جراحی در ایمپلنت
 
این لیست در حال به روز رسانی می باشد...

 
پی نوشت ...
ایمپلنتولوژی
جنبه های جراحی و
پروتزی
Management of Soft Tissue Recessions around Teeth
and Implants
56 دکتر مقدس- امید مدیریت تحلیل بافت نرم اطراف دندان و ایمپلنت
رادیولوژی دهان و فک و
صورت
Software Designed for Differential Diagnosis of Carotid
Calcifications on Panoramic Radiographs
طراحی نرم افزار آموزشی تشخیص افتراقی کلسیفیکاسیون های کاروتید در
رادیوگرافی پانورامیک
57 دکتر مهرعلیزاده- ساندرا
دندانپزشکی زیبایی و
ترمیمی
Comparison the Efficacy and Safety of Different
Ingredients of Bleaching Materials
58 دکتر نصوحی- نگین مقایسه نتایج ومیزان ایمن بودن غلظت های مختلف مواد سفیدکننده
59 دکتر نعمت اللهی- حسین مدیریت دندانپزشکی مشکالت رفتاری کودکان Children in Problems Management Behavior Dental دندانپزشکی اطفال
اطفال دندانپزشکی Success Rate of Miniature Pulpotomy with MTA in
Primary Molars: A Randomized Clinical Trial
میزان موفقیت پالپوتومی مینیاتوری با MTA در دندانهای مولر شیری: یک
کارآزمایی بالینی
60 دکتر نوراللهیان - هما
ترمیمی و زیبایی دندانپزشکی The Most Common Complaints of Patients after
Delivery Laminate Veneer and Ways of Preventing
Them
شایع ترین شکایات بیماران پس از تحویل ونیرهای سرامیکی و راه های
جلوگیری از آنها
61 دکتر نوکار- سعید
پریودنتیکس- جراحی Growth and Characterization of Dental Pulp's Stem
Cells of Deciduous Versus Permanent Teeth
رشد و خصوصیات سلول های بنیادی پالپ دندان شیری در مقابل دندانهای
دائمی
62 دکتر وهبی- سورنا
63 دکتروالدساروی- نجمه سادات سطوح ایمپلنت دندانی Surface Implant Dental ایمپلنتولوژی
ایمپلنتولوژی- جنبه های
جراحی
On the Road for Modern Advanced Implantology with
the
“Kiss Attitude” and Evidence Based Optimized Implant
System
در راه ایمپلنتولوژی مدرن پیشرفته با
" نگرش بوسه " و بهینه سازی سیستم ایمپلنت مبتنی بر شواهد
Prof. Jean Pierre
Bernard
64
ترمیمی و زیبایی دانپزشکی Principles and Practice of Smile Designing لبخند طراحی اصول Dr. Mohan
Bhuvaneswaran
65
Influencing, Rehabilitation Oral دانپزشکی زیبایی و ترمیمی
Smile Design and Facial AAesthetics
 Marie Jean. Prof توانبخشی دهان ، موثر بر طراحی لبخند و زیبایی شناسی صورت
Megarbane
66
یمپلنتولوژی- جنبه های
پروتزی
Cutting Bone with Drills, Mills, Lasers and
Piezotomes. What is Gold Standard
برش استخوان با دریل ، میلز، لیزر و پیزوتوم
استاندارد طالیی کدام است؟
Dr. Angelo Troedhan 67
یمپلنتولوژی- جنبه های
پروتزی
دکتر بیژن اخوان نکاتی در آگمنتاسیون برای جراحی ایمپلنت Surgery Implant for Augmentation in Points Some
آذری
68
پانل پرسش و پاسخ در
ایمپلنتولوژی
Timing for Implant placement
Advantages, Indications and Long Term Results
زمان قرار دادن ایمپلنت
مزایا، اندیکاسیون ها و نتایج بلند مدت
دکتر سیامک یعقوبی
دکتر افشین خرسند
دکتر امیررضا رکن
دکتر امیر علیرضا رسولی
قهروردی
69
عمل تا علم از مپلنتولوژی The Development of the Osseo-integration Concept:
Implant from the Biologic Point of View
70 Corso Del Marco. Dr توسعه مفهوم استئواینتگریشن: ایمپلنت از نقطه نظر بیولوژیک
 Hakan İhsan. Prof نسل دوم درایمپلنتولوژی Implantology Generation Second مپلنتولوژی از علم تا عمل
Özuvaci
71
ایمپلنتولوژی از علم تا
عمل
Innovative Therapeutic Strategies for Bone and Soft
Tissue Regeneration
Leukocyte- and Platelet-Rich Fibrin (L-PRF)
استراتژی های درمانی نوین برای بازسازی استخوان و بافت نرم
لکوسیت و پالکت غنی فیبرین(PRF-L(
Prof. David Dohan
Ehrenfest
72
رادیولوژی دهان و فک و
صورت
A Review of Digital Image Acquisition and
Manipulation in Oral and
Maxillofacial Radiology
73 دکتر شهریار شهاب مروری بر تهیه و پردازش تصاویر دیجیتال در رادیولوژی دهان و فک و صورت
رادیولوژی دهان و فک و
صورت
Applications of Three-dimensional Software in
Radiology
74 دکتر مهرداد پنج نوش کاربرد نرم افزار های سه بعدی در رادیولوژی
رادیولوژی دهان و فک و
صورت
Image Quality in CBCT: Some Facts on Quality and
Measures to
Assess it
کیفیت تصویر در CBCT: برخی از حقایق در کیفیت و روشهای ارزیابی آن
Prof. Ralf Schulze 75
ایمپلنتولوژی
جنبه های جراحی و
پروتزی
Biomechanical Principles in Fixed Implant Supported
Prosthesis
76 دکتر امیرحسین مجیدی اصول بیومکانیکی در پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت
دندانپزشکی در لیزر Reaches of Photomedicine - Diverse Applications of
استفاده های گسترده Photobiomodulation Photobiomodulation
Dr. Alex Mathew 77
دندانپزشکی در لیزر Can Therapeutic Lasers & Mesenchymal Stem Cell
Improve Regeneration in Dental Sciences?
آیا لیزرهای درمانی و سلول های بنیادی مزانشیمی باعث بهبود رژنراسیون در
علوم دندانپزشکی می شوند؟
Dr. Reza Fekrazad 78
ایمپلنتولوژی Fabrication of a Strongly Adhered Coating with High
Bone Contact Ratio on Ti Dental Implants
ساخت یک پوشش به شدت چسبنده با نسبت سطح تماس باال با استخوان در
ایمپلنت های تیتانیومی
79 دکتر علیرضا واالنژاد
80 دکتر محمدرضا طالبی اردکانی مدیریت بافت نرم اطراف ایمپلنت های دندانی Implants Dental around Management Tissue Soft ایمپلنتولوژی
ایمپلنتولوژی A 15 Year Study of Patient’s Motivations and
Expectations of Dental Implants in Iran
81 دکتر شهرام وزیری 15سال درمان ایمپلنت در شهر تهران: از انتظار تا توقع
مالحظات زیبایی در جراحی
های فک و صورت
Minimal Invasive Facial Aesthetics: What the Dentists
?Should Know
82 دکتر فرزین سرکارات زیبایی صورت با پروسه های با حداقل تهاجم: آنچه باید دندانپزشکان بدانند؟
مالحظات زیبایی در جراحی
های فک و صورت
Surgical Treatment of Gummy smile Patient Gummy smile مشکل با بیماران جراحی درمان بیات محمد دکتر 83
مالحظات زیبایی در جراحی
های فک و صورت
84 دکتر محمد جعفریان زیبایی نیمه میانی صورت ، لفورت I ؛ مزایا و مشکالت Pitfalls and Pearls; I Lefort, Aesthetic Midface
ارتودنتیکس Clinical consideration in managing of orthodontic
malpractices
85 دکتر کاظم داالیی مالحظات کلینیکی در خطاهای حین درمانهای ارتودنسی
سمپوزیوم بهداشتکاران
دهان و دندان
Oral Health Status in Primary School Children with
Different Types of Disabilities in Tehran
86 دکتر محمد حسین خوشنویسان سالمت دهان و دندان در کودکان دبستانی با انواع مختلف معلولیت در تهران
سمپوزیوم بهداشتکاران
دهان و دندان
87 دکتر عبدالحمید ظفرمند اصول پیشگیری در ارتودنتیکس Orthodontics in Disciplines Preventive
سمپوزیوم بهداشتکاران
دهان و دندان
A Research Report on the Effect of Chlorhexidine with
Xylitol to Control and Prevent Pregnancy Gingivitis
گزارش پژوهشی راجع به بررسی اثر کلروهگزیدین به همراه زایلیتول در کنترل
وپیشگیری از ژنژویت بارداری
88 خانم زینب نیک رای
سمپوزیوم بهداشتکاران
دهان و دندان
89 خانم نوشین سهرابی آموزش سالمت و رسانه Media and Education Health
دانشجویی سخنرانی پانل The Factors Affecting Osteointegration: A Review
Article
90 فرشاد دهنوی فاکتورهای موثر بر استئو اینتگریشن: مروری برمقاالت
دانشجویی سخنرانی پانل High-performance Polymers and their Potential
Application as Dental Implant: A Review Article
پلیمرهای با عملکرد باال و کاربرد بالقوه آنها به عنوان ایمپلنت دندانی : مقاله
مروری
91 مسیح الزار
دانشجویی سخنرانی پانل Composite Metronidazole Loaded PCL Nanofibers
Reinforced Mucoadhesive Chitosan/HA Film as
Membrane for Guided Tissue Regeneration
کامپوزیت الیه نازک کیتوزان موکواد هزیو تقویت شده با نانوفایبرهای PCL
حاوی مترونیدازول به عنوان ممبران در Tissue Guided
Regeneration
92 مهدی گودرزی
دانشجویی سخنرانی پانل Investigating the Effect of Autologous MSCs Seeded on
Calcium Phosphate Scaffold on Tooth Socket
Regeneration
بررسی اثر اتولوگ سلول های بنیادی مزانشیمی بر داربست کلسیم فسفات در
بازسازی ساکت دندان
93 علی پناهنده شهرکی
دانشجویی سخنرانی پانل Assessment of Chin Soft Tissue Thickness at the Lower
Anterior Face among Various Vertical Facial Patterns
in Adult Iranian Subjects Using Lateral Cephalograms
ارزیابی ضخامت نرم بافت چانه در قسمت تحتانی قدامی صورت ، میان
الگوهای مختلف عمودی صورت در افراد بزرگسال ایران با استفاده از لترال
سفالوگرام
94 زینب فدایی
دانشجویی سخنرانی پانل Children’s Oral Health: A Fundamental Factor in Public
Health Measures and Social Development
بهداشت دهان و دندان کودکان: یک عامل اساسی در اندازه گیری بهداشت
عمومی و توسعه اجتماعی
95 سید محمد مهدی فال اسیری
دانشجویی سخنرانی پانل Oral Mycotic Flora and Its Association with pH, OHI-s
& DMFT indexes
فلور میکوتیک دهان و ارتباط آن باpH ، شاخصهای بهداشت دهان و
DMFT
96 مائده یوسف نژاد
دانشجویی سخنرانی پانل Comparison of the Effect of Different Nanofilled Resinbased
Coatings on Water Sorption and Solubility of
Glass Ionomer Restorative Materials
مقایسه اثر پوشش های مختلف با بیس رزین نانوفیلد در جذب آب و حاللیت
مواد گالس آینومر ترمیمی
97 دانا جعفرپور
دانشجویی سخنرانی پانل Bond Strength and Microleakage of Bioactive
Composites
98 زهرا حسینی استحکام باند و میکرولیکیج کامپوزیت های بیواکتیو
دانشجویی سخنرانی پانل Application of Platelet Rich Plasma (PRP) in
Osteointegration of Implants
استفاده از پالسمای غنی از پالکت (PRP (بر روند استئو اینتگریشن
ایمپلنت
99 احسان ایرانمنش
دانشجویی سخنرانی پانل Repositioning and Transposition of Inferior Alveolar
Nerve in Dental Implant Placement
100 امیر فهیمی پور تغییر و جابجایی عصب دندانی تحتانی در جایگذاری ایمپلنت
101 شهرزاد رحیمی زاده اصول فوتوگرافی دیجیتال دندانی Photography Dental Digital of Principle پانل سخنرانی دانشجویی
مدرن ایمپلنتولوژی Soft Tissue Management Around Dental Implants: State
of The Art
102 Azaripour Adriano. Dr مدیریت بافت نرم اطراف ایمپلنت های دندانی
مدرن ایمپلنتولوژی Modern Concepts of Bone Augmentation in Implant
Dentistry
 Claudius-Nils. Prof مفاهیم مدرن از آگمنتاسیون استخوان در دندانپزشکی ایمپلنت
Gellrich
103
Dentistry Restorative Aesthetic-Biomimetic دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی
Research, Functional-Aesthetics & Biocompatibility
دندانپزشکیترمیمی
بیومیمتیک-زیبایی
پژوهش، زیبایی فانکشنال و سازگاری نسجی
Prof. Samuel Waknine
&
Mr. David Hyun Jung
Cho
104
ترمیمی و زیبایی دندانپزشکی Prosthetic Management of Periodontal Soft Tissue
Through Different Types of Finishing line
105 Paniz Gianluca. Dr مدیریت پروتزی بافت نرم پریودنتال با انواع مختلف فینیش الین
دندانپزشکی زیبایی و
ترمیمی-لیزر
Polychromatic Composite Veneers کروماتیک پلی کامپوزیتی ونیرهای Dr. Fabio Sene 106
دندانپزشکی زیبایی و
ترمیمی-لیزر
Laser Applications in Dentistry دندانپزشکی در لیرز کاربردهای Dr. Ikuya Watanabe 107
دندانپزشکی زیبایی و
ترمیمی
Secrets of Successful Composite Restorations موفق کامپوزیت های ترمیم اسرار Dr. Mohan
Bhuvaneswaran
108
دندانپزشکی زیبایی و
ترمیمی
Aesthetic in Nature طبیعی زیبایی Dr. Sheikh Khan 109
دندانپزشکی زیبایی و
ترمیمی
To Bleach or not to Bleach: all the Modern Techniques
of Dental Bleaching in Association with Prosthetic
Treatments
110 Turrini Roberto. Dr تکنیک های مدرن سفید کردن دندانها در ارتباط با درمانهایی پروتزی
مالحظات زیبایی در
جراحی ایمپلنت
Aesthetic Implant Rehabilitation: When Red & White
Meet Function
 .K Gerhard. Dr بازسازی زیبا با ایمپلنت ها : هنگامی که قرمز و سفید بهم میرسند
Seeberger
111
مالحظات زیبایی در
جراحی ایمپلنت
How to Provide Reliable Dental Implant Concepts in
the Aesthetic Zone?
 Claudius-Nils. Prof چگونه مفاهیم قابل اعتماد دندانپزشکی ایمپلنت در منطقه زیبایی فراهم کنیم
Gellrich
112
مالحظات زیبایی در
جراحی ایمپلنت
Aesthetics in Implantology: Can We Add Something
New?
113 Corso Del Marco. Dr زیبایی در ایمپلنتولوژی: آیا می توانیم چیز جدیدی اضافه کنیم؟
ارتودنتیکس Application of Regenerative Medicine to Improve
Orthodontic Treatment Outcomes
114 Gedrange Tomas. Prof استفاده از پزشکی رژنراتیو برای بهبود نتایج درمان ارتودنسی
115 دکتر آرش شهروان پیشرفت های جدید درآماده سازی کانال ریشه Preparation Canal Root in Advancement New اندودنتیکس
116 دکتر علی حائری تاثیر پاتوزهای اندودنتیک برایمپلنتهای مجاور Implant Adjacent on Effects Pathosis Endodontic اندودنتیکس
ارتودنتیکس Comparison of Changes Resulting from the Use of Face
mask and Face mask with RME in Children with Class
III Skeletal Abnormalities
مقایسه تغییرات ناشى از کاربرد فیس ماسک و فیس ماسک همراه با RME
در کودکان با ناهنجارى هاى اسکلتال کالس III
117 دکتر محمد فراهانی
پریودنتیکس- جراحی Complications of Anti-osteoporotic Drugs
(Bisphosphonates)
118 دکتر وحید مسگرزاده داروهای ضد پوکی استخوان، تظاهرات دهانی ، باید ها و نبایدها
119 دکتر علیرضا جهانگیرنیا بررسی روش های مختلف جراحی دندان عقل Procedures Different, Surgery Molar 3th جراحی- پریودنتیکس
120 دکتر کوروش صادق پور انتخاب سرامیک برای استفاده در پروتز ثابت Prosthodontics Fixed in Use for Ceramics of Choice جراحی- پریودنتیکس
121 دکتر کاوه یغمایی کاربرد های بالینی سرامیک های لیتیم دیسیلیکات Ceramics Disilicate Lithium of Applications Clinical پروستودنتیکس
پروستودنتیکس Clinical Considerations of Zirconia Crowns as a
Modern Alternative for Porcelain-fused-to-metal (PFM)
Restorations
مالحظات بالینی روکش های زیرکونیا به عنوان یک جایگزین مدرن برای
رستوریشن های PFM
122 دکتر فرهود معصومی
پاتولوژی How Not to Miss a Malignant Lesion of the Oral
Mucosa?
 Christophe Jean. Prof چگونه تشخیص یک ضایعه بدخیم مخاط دهان را از دست ندهیم ؟
Fricain
123
پاتولوژی Pigmented Lesions of the Mouth: A Challenge in
Decision Making
124 دکتر پوریا مطهری ضایعات پیگمانته دهان: یک چالش در تصمیم گیری
پاتولوژی Drug-induced Oral Complications داروها از ناشی دهانی عوارض Prof. Jean Christophe
Fricain
125
ایمپلنتولوژی
جنبه های جراحی و
پروتزی
126 دکتر زهرا باقری روندهای فعلی آگمنتاسیون سینوس فک باال Augmentation Sinus Maxillary in Trends Current
ایمپلنتولوژی
جنبه های جراحی و
پروتزی
Alveolar Ridge Splitting: Technique, Indication,
Contraindications and Complication
127 دکتر مهرناز صدیقی شمامی اسپلینت ریج آلوئوالر : تکنیک، موارد استفاده و منع مصرف و عوارض
پروستودانتیکس در ها تازه How to Design Custom Abutment with Premilled Blank
by Exocad Software (Digital Work Flow)
چگونگی طراحی اباتمنت های اختصاصی از بلوک های از پیش تراش خورده با
نرم افزار اگزوکد )مراحل کار دیجیتالی(
128 دکتر پژمان اسماعیلی فالح
پروستودانتیکس در ها تازه The Essence of Fluorescence and Its Application in
Ceramic Layering
129 دکتر فائزه عطری ذات فلورسانس و کاربرد آن در الیه ال یه گذاری سرامیک
پروستودانتیکس در ها تازه An Innovative CAD/CAM Technique in Fixed Hybrid
Titanium Framework with Lithium “Prostheses
Disilicate Crowns

روش نوین CAM / CAD در پروتزهای ثابت هیبرید
فریم ورک تیتانیوم با روکش های لیتیوم دی سیلیکات
130 دکتر مهرداد مرتاض
131 Makary Christian. Dr دستورالعمل های زیبایی برای قرار دادن ایمپلنت در ساکت دندان کشیده شده into Placement Implant for Guidelines Aesthetic ایمپلنتولوژی
Sockets Extraction راهنماهای زیبایی
ایمپلنتولوژی
راهنماهای زیبایی
Prosthetic Management of Peri-implant and Peri-dental
Soft Tissues in the Aesthetic Zone
Key Factor for Long Lasting Aesthetic on Implants
مدیریت پروتزی بافت نرم اطراف ایمپلنت و دندان در
منطقه زیبایی
عامل کلیدی برای موفقیت دراز مدت زیبایی ایمپلنت ها
Dr. Gianluca Paniz 132
بیماریهای مفصل فکی
گیجگاهی و دندانپزشکی
زیبایی
Bonding: Key for Successful Restorations ها رستوریشن موفقیت برای کلیدی : باندینگ Dr. Junji Tagami 133
بیماریهای مفصل فکی
گیجگاهی و دندانپزشکی
زیبایی
Bring Clarity in Proper Diagnosis and Therapy in TMJ
Patients
 Amir Alireza. Dr ابهام زدایی از تشخیص و درمان بیماریهای مفصل فکی گیجگاهی
Sayfadini
134
اندودنتیتکس New Trends in Endodontics: A Clinical Approach
Evidenced Based
135 Pedulla Eugenio. Dr گرایش های جدید در اندودنتیکس: روش بالینی مبتنی بر شواهد
اندودنتیتکس Mechanical Endodontics, From Initial Penetration to
Optimal Cleaning
136 Khayat Bertrand. Dr اندودنتیکس مکانیکی، از نفوذ اولیه تا تمیز کردن مطلوب
ارتودنتیکس Advances in Dento-Facial Biomechanics:
Bioengineering and Extra-Alveolar Bone Screw
Anchorage for Conservative Correction of Severe
Malocclusion
پیشرفت ها در بیومکانیک صورت- دندان : مهندسی زیستی و پیچ های انکورج
خارج استخوان آلوئول برای اصالح محافظه کارانه مال آکلوژن های شدید
Dr. Eugene Roberts 137
ایمپلنتولوژی
پروسه های جراحی پیشرفته
Advanced Surgery in Implantology: Necessary or not? نه؟ یا است الزم ایمپلنتولوژی در پیشرفته جراحی آیا Prof. İhsan Hakan
Özuvaci
138
ایمپلنتولوژی
پروسه های جراحی پیشرفته
Impact of 3-D-planning on Decision Making for Dentoalveolar
Reconstruction and Protocol Set-up from
Virtual Planning to Guided Surgery
تاثیر برنامه ریزی 3 بعدی در تصمیم گیری برای بازسازی دنتوآلوئوالر و
تنظیم پروتکل از برنامه ریزی مجازی تا جراحی هدایت شده
Prof. Nils-Claudius
Gellrich
139
ایمپلنتولوژی
پروسه های جراحی پیشرفته
Digital Workflow and the Future Practice in Implant
Dentistry
140 Fokas George. Dr گردش کار دیجیتال و آینده کار در دندانپزشکی ایمپلنت
ایمپلنتولوژی Practical Tips in Preventing Nerve Injury in Relation to
Dentistry
141 Renton Tara. Dr راهنمایی های عملی در پیشگیری از آسیب عصب در دندانپزشکی
ایمپلنتولوژی Are We Doing Too Many Unnecessary Teeth
Extractions? Rationale and Evidence Based Approach
 Marie Jean. Prof آیا بسیاری از دندانها غیر ضروری کشیدن می شوند؟ شواهد مبتنی بر رویکرد
Megarbane
142
ایمپلنتولوژی Today I Place My First Implant: What Do I Need to
Know and to Do
143 Seeberger Gerhard. Dr امروز من اولین ایمپلنت را می گذارم: چه باید بدانم و انجام دهم
پانل آموزشهای تصویری
)اندو-پریو(
144 دکتر محسن امین سبحانی مواد و تکنیک های مختلف جهت پر کردن کانال ریشه Techniques Filling Canal Root
پانل آموزشهای تصویری
)اندو-پریو(
145 دکتر سیامک یعقوبی افزایش طول تاج، چرا و چگونه ?How, Why, When: Lengthening Crown
اندودنتیکس Treatment of Immature Vital and Non-Vital Permanent
Teeth (Regenerative Endodontics)
درمان دندانهای نابالغ زنده و نکروتیک
)اندودنتیکس رژنراتیو
دکتر محمد حسین نکوفر –دکتر
هنگامه بختیار
146
رادیولوژی دهان و فک و
صورت
Dose and Radiation Protection in CBCT CBCTدر تشعشع برابر در حفاظت و دوز Prof. Ralf Schulze 147
رادیولوژی دهان و فک و
صورت
Analogue and Digital Intraoral Radiography:
Advantages and Disadvantages
148 دکتر حوریه باشی زاده فخار رادیوگرافی آنالوگ و دیجیتال داخل دهانی: مزایا و معایب
رادیولوژی دهان و فک و
صورت
Applications of Cone Beam CT in Dentistry دندانپزشکی در CBCT کاربردهای پور گودرزی داریوش دکتر 149
رادیولوژی دهان و فک و
صورت
A Review of Few Bony Lesions Radiographic Features
and Diagnostic Challenges
مروری بر خصوصیات رادیوگرافیک و چالشهای تشخیصی چند ضایعه
استخوانی
150 دکتر یاسمن خیراندیش
ایمپلنتولوژی
جنبه های پروتزی
151 دکتر آیدا عیوض ضیایی انتخاب اباتمنت در دندانپزشکی ایمپلنت Dentistry Implant in Selection Abutment
152 دکتر علی امامقلی پور ونیرهای مستقیم کامپوزیتی پلی کروماتیک Veneer Composite Direct Polychromatic دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی
153 دکتر مهران همتی رعایت نکات حقوقی در طراحی روش درمان Design Plan Treatment in Issues Legal اخالق و حقوق
154 دکتر مهدی تبریزی زاده کاربرد اصول اخالقی در دندانپزشکی Dentistry in Principles Ethical of Application The اخالق و حقوق
155 دکتر علی مرسلی درد و مسئولیت اخالقی دندان پزشکان Dentists of Responsibility Ethical and Pain اخالق و حقوق
پانل تکنسین های
دندانپزشکی
156 آقای امیر قهرمانی سرامیک هاى نوین در دندانپزشکى زیبایى و اصول انتخاب مواد Dentistry Esthetic in Ceramic Advance New
پانل تکنسین های
دندانپزشکی
Lab-Clinic Coordination in Shade Selection
هماهنگی کلینیک و البراتوار در انتخاب رنگ
157 آقای رضا یونس نژاد
پانل تکنسین های
دندانپزشکی
158 آقای فرید هاشم نژاد طراحی دیجیتالی ایمپلنت های پیچ شونده زیرکونیا Implants retained-Screw Zirconia of Design Digital
ارتودنسی Is Low Budget Therapy of Mandibular Frontal
Crowding Possible?
159 Gedrange Tomas. Prof آیا درمان کم بودجه برای کرادینگ قدام مندیبل ممکن است؟
ارتودنسی Developmental and Acquired Malocclusions: Efficient
Treatment Focused on the Etiology of the Problem(s)
160 Roberts Eugene. Prof مال آکلوژن های تکاملی و اکتسابی: درمان موثر با تمرکز بر اتیولوژی مشکالت
ایمپلنتولوژی – جنبه های
جراحی
Aims and objectives for Dental Implant Related Nerve
Injuries
161 Renton Tara. Prof صدمات عصب ناشی از ایمپلنت های دندانی
ایمپلنتولوژی – جنبه های
جراحی
Minimal Risk Approach in Maxillary Sinus Floor
Elevations
162 Makary Christian. Dr رویکرد با حداقل ریسک در باالبردن کف سینوس فک باال
دندانپزشکی زیبایی و
ترمیمی
2- Composite Restorations: beyond the Biomimetic
Approach
Junji. Dr ترمیم های کامپوزیت: فراتر از رویکرد بیومیمتیک
Tagami
163
دندانپزشکی زیبایی و
ترمیمی
Go for the Goal: Prep vs. No-prep vs. Minimal Prep
Veneers in case of Aesthetic Anterior Complex
Prosthetic Treatment
.
تراش ، عدم تراش و حداقل تراش در طرح درمانهای پیچیده پروتزی کیس های
زیبایی قدامی
Dr. Roberto
Turrini
164
پروستودنتیکس -
دندانپزشکی دیجیتال
Innovations in CAD CAM Materials: What, When and
How to Use
165 دکتر احمد حسن آهنگری نوآوری در مواد CAM CAD: چه ماده ای ، کی و چگونه استفاده شود
پروستودنتیکس -
دندانپزشکی دیجیتال
Being a Digital Dentist: Mastering the Art of Digital
Dentistry
166 دکتر امید صوابی دندانپزشک دیجیتال بودن : تسلط بر هنر دندانپزشکی دیجیتال
پروستودنتیکس -
دندانپزشکی دیجیتال
CAD CAM Materials CAD CAM متریالهای آشتیانی افتخار رضا دکتر 167
168 دکتر سعید عسگری پریودنتیت آپیکال: تشخیص و انتخاب درمان Planning Treatment and Diagnosis, Periodontitis Apical اندودنتیکس
اندودنتیکس Surgical Endodontics: The Smart Choice هوشمند انتخاب: جراحی اندودنتیکس Dr. Bertrand Khayat 169
جراحی - ایمپلنتولوژی Painless Management of the Oral Surgical Patient: Are
?We There yet
170 Renton Tara. Prof مدیریت بدون درد بیمار کاندید جراحی دهان و دندان
جراحی - ایمپلنتولوژی Selecting an Implant System for the Safety of Our
Patients: Surface Design, Mechanical Reliability and
The Efforts in International Quality Standards
انتخاب یک سیستم ایمپلنت برای ایمنی بیماران ما: طراحی سطح، قابلیت
اطمینان مکانیکی و تالش در استانداردهای کیفیت بین المللی
Prof. David Dohan
Ehrenfest
171
جراحی & ایمپلنتولوژی Short Implants: Predictable Solution or Just an Easy
Way out?
172 Fokas George. Dr ایمپلنتهای کوتاه: راه حلی قابل پیش بینی و یا فقط یک راه ساده؟
اطفال دندانپزشکی Restoration of Primary Anterior Teeth with Extensive
Caries
173 دکتر حسین افشار ترمیم دندانهای قدامی شیری با پوسیدگی های وسیع
اطفال دندانپزشکی Zirconia Crowns Revolutionizing Pediatric Aesthetic
Dentistry
174 دکتر قاسم انصاری روکش های زیرکونیا، انقالبی در دندانپزشکی زیبایی کودکان
اطفال دندانپزشکی Management of Caries and Structural Abnormalities of
Teeth in Children
How – When
ترمیم پوسیدگیها و اختالالت ساختارى دندانهاى کودکان
چگونه - چه موقع
175 دکتر مجتبی وحید گلپایگانی
176 دکتر فرخ آصف زاده گالس سرامیک ها : دیروز و امروز Today and Yesterday: Ceramics Glass دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی
177 دکتر آرش زربخش سمان کردن رستوریشن های تمام سرامیک Restorations Ceramic-All of Cementation دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی
ترمیمی و زیبایی دندانپزشکی Clinical Points in Success of Direct and Indirect
Restorations
178 دکتر ابراهیم امین صالحی نکات مهمى که در موفقیت ترمیمهاى مستقیم و غیر مستتقم قدامى مؤثر هستند
پانل آموزشهای تصویری-
ایمپلنتواوژی
179 دکتر ابوالحسن مسگرزاده آگمنتاسیون استخوان Augmentation Bone
پانل آموزشهای تصویری-
ایمپلنتواوژی
180 دکتر امیررضا رکن آگمنتاسیون افقی ریج Augmentation Ridge Horizontal
مالحظات زیبایی و جراحی
در ایمپلنت
181 دکتر حسین بهنیا زمان قرار دادن ایمپلنت در زیبایی منطقه Zone Aesthetic in Placement Implant of Time
مالحظات زیبایی و جراحی
در ایمپلنت
Soft and Hard Tissue Management for Immediate
Implant Placement in Aesthetic Zone
182 دکتر علی حسنی مدیریت بافت سخت و نرم برای قرار دهی فوری ایمپلنت در منطقه زیبایی
مالحظات زیبایی و جراحی
در ایمپلنت
183 دکتر حمید محمود هاشمی آیا قدام فک پایین محل امنی برای ایمپلنت است؟ ?Implant for Safe Mandible Anterior Is
184 دکتر ایمان بلورچی یک ابزار جدید هیبرید دستی Instrumentation Hand Hybrid New A اندودنتیکس
دندانی مواد های تازه Can Composite Intrinsic Mechanical Properties Be
Influenced by Extrinsic
?Factors
آیا خواص مکانیکی ذاتی کامپوزیت می تواند توسط عوامل بیرونی تحت
تأثیرقرار بگیرد؟
185 دکتر علی داوودی
کنترل عوارض پروتزی
ایمپلنت ها
186 دکتر صدرا جاللیان عوارض اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت Complication Overdenture
کنترل عوارض پروتزی
ایمپلنت ها
187 دکتر ریحانه آقاجانی کنترل مال پوزیشن ها در ایمپلنت Malpositions Implant Managing
کنترل عوارض پروتزی
ایمپلنت ها
187 دکتر سارا آیرم لو کنترل پیچ های لق شده و شکسته در پروتزهای ایمپلنت Fracture & Loosening Screw Managing
دندانی مواد های تازه A Novel Method to Prepare Rough and Bioactive
Coating on Zirconia Dental Implants
یک روش جدید برای آماده سازی پوشش خشن و فعال زیستی در ایمپلنت
های دندانی زیرکونیا
188 دکتر علیرضا واالنژاد

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

تازه های دکتر ۳۲

درمان پیوره دندان با کمک سلول‌های بنیادی

دهان و دندان: ۱۳ نشانه هشدار

ابداع روکش جدیدی که از ایجاد حفره در دندان پیشگیری می‌ کند

نخ دندان، پیش یا پس از مسواک؟

بهترین زمان اولین مراجعه دندانپزشکی

مزایا و معایب ارتودنسی نامرئی

اپلیکیشن مخصوص برقراری تماس تصویری با دندانپزشک

اولین همایش سراسری سلامت دهان

نشانه‌های مریضی در دهان و دندان که باید جدی بگیرید

همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی در اصفهان برگزار می شود

مسواک همه دندان‌ها طی 30 ثانیه با سرعت صوت

اکسیدا چیست؟

اکسیدا 58: پنجاه و هشتمین کنگره سالیانه انجمن دندان پزشکی ایران

ویژگی‌های ارتودنسی سیمی و نامرئی

حفظ سلامت قلب با مسواک زدن

دندان با چه ماده‌اى پُر مى‌شود؟

درمان ریشه دندان از عفونت‌های مزمن جلوگیری می‌کند

تشخیص دقیق پوسیدگی دندان با استفاده از علم رادیولوژی

جلوگیری از پوسیدگی دندان با چند خوراکی خوشمزه

پوسیدگی دندان دومین بیماری قرن است

کم توجهی به پیشگیری و سلامت دهان و دندان در کشور

چگونه بوی بد دهان را درمان کنیم؟

چه افرادی می توانند ایمپلنت انجام دهند؟

رازهای مقابله با ترس کودکان از دندانپزشـکی

رنگ‌های پایین تیوب خمیر دندانها به چه معنا است؟

دکتر ۳۲ در شبکه های اجتماعی