1395/1/7 7619

نخستین همایش دندان‌پزشکی و طب، در تاریخ اول تا سوم اردیبهشت ماه 95 در بیمارستان شهید صدوقی برگزار می شود.

همراه با امتیاز بازآموزی

نخستین همایش دندان‌پزشکی و طب (یزد، اردیبهشت ۹۵)


شعار همایش: دهان آیینه سلامت بدن

محور های همایش:
-- دردهای کرانیوفشیال

-- علوم پایه و دندانپزشکی بالینی
-- علوم سلولی مولکولی در دندانپزشکی
-- اختلالات تکاملی دهان و فک و صورت
-- کیست ها و تومورهای دهان و فک و صورت
-- بیماری های سیستمیک و دندانپزشکی بیمارستانی
-- تشخیص اولیه بیماری های سیستمیک بر اساس یافته های دهانی
 
مکان برگزاری: یزد -بیمارستان شهید صدوقی – سالن دکتر جوادی
دبیرخانه همایش: یزد، خیابان امام خمینی، ابتدای بلوار دهه فجر، دانشکده دندانپزشکی
کدپستی: 8914815667
صندوق پستي: 165/89195
تلفن: 36212307-035
مسئول دبیرخانه : خانم مقنی زاده 09132517707
زمان برگزاری همایش: 3-1 اردیبهشت 1395
مهلت ارسال مقالات: 30 بهمن ماه 1394
زمان آغاز ارسال مقالات: آذر ماه 1394
 
 
فهرست اسامی هیئت رییسه همایش کشوری دندانپزشکی و طب
1- جناب آقای دکتر محمد رضا میرجلیلی – رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - رئیس همایش
2- جناب آقای دکتر احمد حائریان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - دبیر علمی همایش
3- سرکار خانم دکتر فاطمه عزالدینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - دبیر اجرایی همایش
4- جناب آقای دکتر سیدحسین رضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد – مدیر اجرایی همایش
 
فهرست اسامی کمیته علمی همایش کشوری دندانپزشکی و طب
گروه بیماریهای دهان:
جناب آقای دکتر احمد قائم مقامی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر فرزانه آقا حسینی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر عباس جوادزاده بلوری- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جناب آقای دکتر محمدرضا زارعی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سرکار خانم دکتر گلی چمنی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سرکار خانم دکتر حکیمه احدیان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر محمدحسن اخوان کرباسی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر فاطمه اولیاء - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر سمیرا حاجی مقصودی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر زهرا روستایی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر عذرا محیطی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

گروه پریودانتیکس:
جناب آقای دکتر محمود تمیزی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جناب آقای دکتر محمد ابراهیم رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جناب آقای دکتر امیر معین تقوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جناب آقای دکتر امیررضا رکن - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر غلامعلی غلامی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر محمدرضا طالبی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر هدی سادات بنی هاشمی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر احمد حائریان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر آرزو خبازیان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر فاطمه دهقان مهدی آبادی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر فهیمه رشیدی میبدی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر داود زارع - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر فاطمه ملک الکتاب - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر فرزانه السادات وزیری - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

گروه جراحی دهان و فک و صورت:
جناب آقای دکتر ابوالحسن مسکرزاده - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر محمد بیات - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر محمد جعفریان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر مسعود یغمایی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر حسین مرتضوی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر حسین بهنیا - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر بیژن موحدیان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جناب آقای دکتر علی بهنیا - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر علی­محمد عاقلی نژاد - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر سید امید کیهان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر علیرضا نواب اعظم- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

گروه اندو دانتیکس :
جناب آقای دکتر محمدجعفر اقبال- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر سعید عسگری- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر محمدحسن ضرابی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سرکار خانم دکتر جمیله قدوسی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جناب آقای دکتر مسعود پریرخ - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سرکار خانم دکتر فاطمه آیت اللهی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر مهدی تبریزی زاده- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر سیامک سامانی پور - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر مریم کاظمی پور- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر فاطمه مختاری- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر جلیل مدرسی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر محمدحسین یوسفی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

گروه دندانپزشکی کودکان:
جناب آقای دکتر حسین افشار - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر بهمن سراج - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر عباس مکارم - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جناب آقای دکتر علیرضا صراف شیرازی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جناب آقای دکتر قاسم انصاری- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر زهرا بحرالعلومی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر نیلوفر حلوانی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر بهاره شایقی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر رویا غفوری فرد - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر فائزه فتوحی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر سعیده قریشی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر فاطمه کبریایی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه ارتودانتیکس:
جناب آقای دکتر محمدرضا صفوی نایینی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر محمد باصفا- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید مشهد
جناب آقای دکتر حمیدرضا پاک شیر- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جناب آقای دکتر محمدصادق آخوندی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر محمد حسین توده زعیم– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر ندا جوشن – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر علیرضا حائریان– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر نوید حسینی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر الهام خوان پایه– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر الهه رفیعی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر حسین عقیلی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر صغری یاسایی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

گروه پروتزهای دندانی:
سرکار خانم دکتر شهین رکنی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جناب آقای دکتر جعفر قره چاهی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جناب آقای دکتر اکبر فاضل- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر امید صوابی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جناب آقای دکتر محمد ابریشم– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر محمدعلی بهناز– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر مهناز حاتمی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر هادی سلیمی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر نوید عسکری خوراسگانی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر عباس فلاح تفتی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر محمدحسن لطفی کامران– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر فریده السادات مهدوی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

گروه ترمیمی:
جناب آقای دکتر سیاوش اسکویی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
جناب آقای دکتر اسماعیل یاسینی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سرکار خانم دکتر مطهره امیری– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر بهناز السادات بهنیافر– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر علیرضا دانش کاظمی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر عبدالرحیم داوری– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر آذر علیمی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر فرناز فراهت– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر راهله السادات میرسیفی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

گروه رادیولوژی:
جناب آقای دکتر مهرداد پنج نوش- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سرکار خانم دکتر حوریه باشی زاده فخار- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سرکار خانم دکتر لیلا خجسته پور- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جناب آقای دکتر یاسر صافی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر شعله شهیدی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سرکار خانم دکتر زهرا دلیلی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
جناب آقای دکتر شهریار شهاب- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد
سرکار خانم دکتر مهناز شیخی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سرکار خانم دکتر ماهرخ ایمانی مقدم- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سرکار خانم دکتر شیوا ایرا­ن­پور– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر احسان توکلی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر مهدیه دهقانی تفتی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر سیدحسین رضوی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر الهام رموزی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر فاطمه عزالدینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر صنم میربیگی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر فرزانه میرحسینی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

گروه آسیب شناسی:
جناب آقای دکتر محمد مشرف- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر غلامرضا جهانشاهی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سرکار خانم دکتر فرشته بقایی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر جهانشاه صالحی نژاد- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سرکار خانم دکتر فهیمه مشهدی عباس- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر ملوک ترابی پاریزی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
جناب آقای دکتر سید محمد رضوی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سرکار خانم دکتر صدیقه رهروتابان- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سرکار خانم دکتر مریم سید مجیدی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
جناب آقای دکتر علی توکلی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر نجمه جعفری– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر سید حسین طباطبایی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر لاله ملکی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
اعضای کمیته علمی رشته پزشکی:
گروه داخلی:
جناب آقای دکتر علی دهقان– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر محمد فرات یزدی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر محمدرضا میرجلیلی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه غدد:
جناب آقای دکتر محمد افخمی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر مسعود رحمانیان– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه پوست:
جناب آقای دکتر محمد ابراهیم زاده اردکانی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر محمد تقی نوربالا– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه پاتولوژی:
جناب آقای دکتر محمود اخوان– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر شکوه تقی پور– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر فریبا بینش– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه رادیولوژی :
جناب آقای دکتر حمیدرضا منصوریان– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر محمد سبحان– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه جراحی :
جناب آقای دکتر سعید کارگر– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر سیدجلیل میرحسینی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه گوش و حلق و بینی:
جناب آقای دکتر محمود اویسی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر محمدحسین برادران فر– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر سعید عتیقه چی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه جراحی پلاستیک:
جناب آقای دکتر محمد جلیلی منش– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه بیهوشی:
سرکار خانم دکتر شکوفه بهداد– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر محمدحسن عبداللهی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه زنان:
جناب آقای دکتر عباس افلاطونیان– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر محمدعلی کریم زاده– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر مژگان کریمی زارچی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه مغز و اعصاب:
جناب آقای دکتر محمدحسن اسلامی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر علی ملت– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه طب سنتی:
جناب آقای دکتر محمدرضا شمس اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر مجید امتیازی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه بهداشت:
جناب آقای دکتر محمدحسن احرام پوش– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر سیدسعید مظلومی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه ژنتیک:
جناب آقای دکتر محمدحسن شیخها– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر سیدمهدی کلانتر– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه عفونی:
جناب آقای دکتر جمشید آیت اللهی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر فاطمه بهناز– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر محمدرضا شریفی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه پرستاری:
سرکار خانم دکتر بهناز انجذاب– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر حسین توانگر– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه میکروبیولوژی:
جناب آقای دکتر محمدباقر خلیلی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سرکار خانم دکتر هنگامه زندی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه ایمونولوژی:
سرکار خانم دکتر گیلدا اسلامی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر رضا منصوری– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه طب کار:
جناب آقای دکتر امیرهوشنگ مهرپرور– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه داروسازی:
جناب آقای دکتر محمدحسین مصدق– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جناب آقای دکتر علیرضا مرادی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
گروه روانپزشکی:
جناب آقای دکتر سیدمجتبی یاسینی– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

تازه های دکتر ۳۲

درمان پیوره دندان با کمک سلول‌های بنیادی

دهان و دندان: ۱۳ نشانه هشدار

ابداع روکش جدیدی که از ایجاد حفره در دندان پیشگیری می‌ کند

نخ دندان، پیش یا پس از مسواک؟

بهترین زمان اولین مراجعه دندانپزشکی

مزایا و معایب ارتودنسی نامرئی

اپلیکیشن مخصوص برقراری تماس تصویری با دندانپزشک

اولین همایش سراسری سلامت دهان

نشانه‌های مریضی در دهان و دندان که باید جدی بگیرید

همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی در اصفهان برگزار می شود

مسواک همه دندان‌ها طی 30 ثانیه با سرعت صوت

اکسیدا چیست؟

اکسیدا 58: پنجاه و هشتمین کنگره سالیانه انجمن دندان پزشکی ایران

ویژگی‌های ارتودنسی سیمی و نامرئی

حفظ سلامت قلب با مسواک زدن

دندان با چه ماده‌اى پُر مى‌شود؟

درمان ریشه دندان از عفونت‌های مزمن جلوگیری می‌کند

تشخیص دقیق پوسیدگی دندان با استفاده از علم رادیولوژی

جلوگیری از پوسیدگی دندان با چند خوراکی خوشمزه

پوسیدگی دندان دومین بیماری قرن است

کم توجهی به پیشگیری و سلامت دهان و دندان در کشور

چگونه بوی بد دهان را درمان کنیم؟

چه افرادی می توانند ایمپلنت انجام دهند؟

رازهای مقابله با ترس کودکان از دندانپزشـکی

رنگ‌های پایین تیوب خمیر دندانها به چه معنا است؟

دکتر ۳۲ در شبکه های اجتماعی